Main Page

Download
About Islam
Islamic Pillars
Prophetic Tradition
Islamic Encyclopedia
Non-Muslims
Legislation
Creed
Prophet's Stories
Islamic history
Islamic Architecture
Library
Islamic conferences
Islamic conferences
   Tafsir AL-MUNTAKHAB ( PILIHAN ) Arab-Indonesia
 
      81- AL-TAKWIR (PERISTIWA PENGGULUNGAN MATAHARI)
      82- AL-INFITHAR (TERBELAHNYA LANGIT)
      83- AL-MUTHAFFIFIN (ORANG-ORANG YANG CURANG)
      84- AL-INSYIQAQ (PERISTIWA TERBELAHNYA LANGIT)
      85- AL-BURUJ (GUGUSAN BINTANG)
      86- AL-THARIQ (YANG TAMPAK PADA MALAM HARI)
      87- AL-A'LA (YANG MAHATINGGI)
      88- AL-GHASYIYAH (HARI PEMBALASAN)
      89- AL-FAJR (FAJAR)
      90- AL-BALAD (KOTA)
      91- AL-SYAMS (MATAHARI)
      92- AL-LAYL (MALAM)
      93- AL-DLUHA (WAKTU DUHA)
      94- AL-SYARH (KELAPANGAN DADA)
      95- AL-TIN (BUAH TIN)
      96- AL-'ALAQ (SEGUMPAL DARAH)
      97- AL-QADR (KEMULIAAN)
      98- AL-BAYYINAH (BUKTI YANG NYATA)
      99- AL-ZALZALAH (GONCANGAN)
      100- AL-'ADIYAT (KUDA-KUDA PERANG YANG BERLARI CEPAT)
 
Next 123456
5
Previous
 
Main Page Contact us Links About us Site Map